Disclaimer

Disclaimer voor www.participatiecampus.nl

Participatiecampus.nl, hierna te noemen ParticipatieCampus, verleent u hierbij toegang tot www.participatiecampus.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

ParticipatieCampus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Participatiecampus spant zich in om de inhoud van www.participatiecampus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.participatiecampus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Participatiecampus.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.participatiecampus.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.participatiecampus.nl. ParticipatieCampus oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.participatiecampus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Participatiecampus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Voorwaarden

Om je te registreren, moet je aanvinken dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Gebruikers van Participatiecampus kunnen gratis lid worden als ze niet oefenen vanuit een instelling of organisatie. Je mag het materiaal niet inzetten voor commerciƫle doeleinden en je moet de rechten van Participatiecampus respecteren.