Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ParticipatieCampus en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Divosa/ParticipatieCampus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voorwaarden

Om je te registreren, moet je aanvinken dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Gebruikers van Participatiecampus kunnen gratis lid worden als ze niet oefenen vanuit een instelling of organisatie. Je mag het materiaal niet inzetten voor commerciƫle doeleinden en je moet de rechten van Participatiecampus respecteren.